Tiqre B.V. / formerly Apeebévee B.V.
Holding company for Arjen P. de Vries and Cathelijn Timmers. Owner of StudioWijs (TM).

This web page is under construction.

Doel

Het doel van de vennootschap is:

  1. het ontwikkelen van software, het verlenen van diensten, het geven van adviezen, uitvoeren van reviews of audits, het geven van lezingen op het gebied van informatica en aanverwante onderwerpen;
  2. het adviseren en begeleiden van personen en organisaties op het gebied van vraagstukken rond digitale innovatie, digitale ethiek, filosofisch gesprek, reflectie, integriteit en moreel beraad;
  3. het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen, rechtspersonen en ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren, en het voeren of doen voeren van bestuur over vennootschappen, rechtspersonen en ondernemingen en het financieren of doen financieren daarvan;
  4. het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten van intellectuele en industriële eigendom;
  5. het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten en andere waardepapieren, het verhuren van registergoederen aan vennootschappen, rechtspersonen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep verbonden is, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van zekerheid ook voor schulden van derden;
  6. het verzekeren van pensioenen en het sluiten en uitvoeren van stamrechtovereenkomsten, lijfrenteovereenkomsten en soortgelijke overeenkomsten;
  7. en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

SBI-code 6201:
Ontwikkelen, produceren en uitgeven van standaardsoftware.
SBI-code 85592:
Bedrijfsopleiding en -training.

Tiqre B.V. / formerly Apeebévee B.V.
KvK 50068830
BTW NL8225.28.022.B.01